goner


Gün batımına doğru ilerleyen kahramanı çekici kılan iki öğe vardır.

ilki o ufka doğru uzaklaşırken, ufuğun da ondan uzaklaşmasıdır.

ikincisi, ters ışık. Continue reading “goner”

Gaspar Han: Atsız Süvari

El- Bidaye

I.

O vakit ki Rum iline yakın yörelerde Konstantinapol’e gaza düzenlenir,  yüce yaratanın izniyle peygamberinin övdüğü kumandan olma gayesine gazi düşen yiğitlerin kaynatılmış deri zırhlarıyla boy gösterdiği er meydanlarından cihada yürüyen oğlanların hızlı gidenleri ne hal ise geri dönmezdi. Söylentiye göre bu evlad-ı etrağın çoğu birbiri ardına şehit düşer,  bir kısmı çatışma izni olmadığı için çaresiz gavur ilinde dar-ül harp bilip, bir kısım Frenk kızını seve seve islam idüp, otağ kurardı.

Rum iline cihada evlad-ı etrak kalmaz diye hane başı en az üç çocuk teyakkuzuna geçilmesi üzere yüce hakan buyruğu çıkacaktı ki,  bir deli oğlan vasıl oldu, geldi. Ak tolgaları başlarında beylerbeyleri ile güreşip, tüm bilekleri büktü de el öpmedi. “Ne önümde eğilsin beyler ağalar, ne aman versin gavur delikanlılar” diyerek narayı bastı, ak küheylanının sırtında garba uzaklaştı.

Continue reading “Gaspar Han: Atsız Süvari”

poğaça güzelleme

ifadenin içeriğinden çok, biçem de belirleyebilir anlaşmayı. aynı ifade çok farklı biçemlerle de aktarılabilir.

örneklem no:1 (poğaça güzelleme)

divan edebiyatı:


isteye şu poğaçayı aşkile nâlan olup
sebâha ermeye ol aşk mâni olur

toplumcu gerçekçi: 

Continue reading “poğaça güzelleme”

.

.

sürekli titreyen nebîm

sol elim.

modern (post-freud ya da sanayi devrimi sonrası) insana dair notlar

24.05.2015
insan;vicdanı mutluluğuna galebe çalan hayvandır.

20.04.2015
insan kendini hayvandan üstün gören hayvandır.

13.05.2014
modern insanın vicdanı yok.

22.05.2014
modern insan kendi kendine konuşmayı delilik emaresi görüyor.

27.07.2014
insan durduğu yerde çürüyen bir varlıktır.