Gaspar Han: Atsız Süvari

El- Bidaye

Ömeros’tan çeviri

I.

Vakta ki Rum iline yakın yörelerde Konstantinapol’e gaza düzenlenir,  yüce yaratanın izniyle peygamberinin övdüğü kumandan olma gayesine gazi düşen yiğitlerin kaynatılmış deri zırhlarıyla boy gösterdiği er meydanlarından cihada yürüyen oğlanların tiz gidenleri ne hal ise geri dönmezdi. Hikayet olur ki, bu Evlad-ı Etrakın çoğu birbiri ardına şehit düşer,  bir kısmı cenk izni olmadığı için çaresiz gavur ilinde dar-ül harp bilip, bir kısım Frenk kızını seve seve İslam idüp, otağ kurardı.

Rum iline cihada Evlad-ı Etrak kalmaz diye hane başı en az üç çocuk teyakkuzuna geçilmesi üzere yüce hakan buyruğu çıkacaktı ki,  bir deli oğlan vasıl oldu, geldi. Ak tolgaları başlarında beylerbeyleri ile güreşip, tüm bilekleri büktü de el öpmedi. “Ne önümde eğilsin beyler ağalar, ne aman versin gavur haspalar” diyerek narayı bastı, ak küheylanının sırtında garba uzaklaştı.

Continue reading

poğaça güzelleme

ifadenin içeriğinden çok, biçem de belirleyebilir anlaşmayı. aynı ifade çok farklı biçemlerle de aktarılabilir.

örneklem no:1 (poğaça güzelleme)

divan edebiyatı:


isteye şu poğaçayı aşkile nâlan olup
sebâha ermeye ol aşk mâni olur

toplumcu gerçekçi: 

Continue reading

okuduğumuzu anladık mı?

öğrenme karşısında ilginç bir tutumu vardır insanın. lineer verilen bilgiyi alırken hep sorun çıkaran insan, öğretim metodunu değiştirdiğinizde çok istekli olabilir bilgiye karşı.
aşağıda Yüzüklerin Efendisi  karakterleri kronolojisi çizelgesi var. bu çizelge LOTR senaryosunda kimin ne zaman nerede olduğunu. ne yaptığını hatta ölenlerin nasıl öldüğünü anlatıyor.

iki filmin karakterlerinin hayatını da burada gösterildiği şekilde ezbere bilen insanlar tanıyorum. (biri de ben olabilirim – pek iddialı değilim tabi ama siz yine de bundan kimseye bahsetmeyin ;))

şimdi bir de yandaki tabloya bakalım. burada Keynesyen ekonomi teorisinin temel kavramları gösteriliyor. evet Keynes’in ekonomi modelini herkes anladı değil mi? …
peki çok daha zor olduğu halde en karışık dizi senaryolarını bile anlayan insanın yukardaki bir kaç çizelgeyi, matrisleri, teorik fiziği falan anlamama nedeni ne olabilir?

sunum mu?..

İnsan/I

insan /I

düşler aleminde kırık bir kalp
sessizlik ve karanlığın esaretinde: korkak
doğumunu izliyor aydınlığın tutku
incinecek bir iz arıyor eğilmiş yerde
parmağını görmez üstünde yaranın
kalıbından utan ey tatlı can
bir beklentinin ardında saklı ihtişam
ve sürekli aç
ve susayan:
ey nefsine yenik insan…